- رئیس جمهور محترم: با برداشته شدن تحریم ها درِ باغ به روی مردم باز شده و یک عده کودک دمِ درِ باغ آمده و می‌گویند که سیب و گلابی کجاست؟!
- نمایندگی رسمی شرکت اپل در ایران تأسیس شد.

(جراید)