وَاعتَصِموا بِحَبلِ اللَّهِ جَمیعًا وَلا تَفَرَّقوا - 3:103


طرحی با الهام از صحنه‌ی به یاد ماندنی بیعت از فیلم محمد رسول الله مجید مجیدی

عید میلاد حضرت رسول، بر همه‌ی جویندگان حق مبارک!