دیروز در واکنش به اعتراض مسئولی دولتی در ایلام، قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت گفت: اگر گذاشتم یک روز دیگر اینجا کار کنی بی‌شعور!