اثر حقیر در رابطه با سکوت رسانه‌ها در برابر فجایع جهان به بهانه جام جهانی، چاپ شده در صفحه طنز راه‌راه در روزنامه وطن امروز:

فایل صفحه طنز این شماره رو از اینجا ملاحظه کنید:

page