مقایسه کنید! وزارت بهداشت ادعای حمایت تمام قد از طب سنتی را دارد و در عمل از هیچ اقدامی برای سرکوب آن فروگذار نمی‌کند.