سگ زرد

بزرگواری مدتی پیش فرمودن: «راجع به ترامپ کار بزن؛ اون تهدید جدی‌تریه برای ایران! می‌خواد وقتی رئیس جمهور شد بهمون حمله کنه!» گفتم: «به روی چشم؛ اما از دید بنده سگ زرد برادر شغاله. یعنی سیاست آمریکایی‌جماعت، نسبت به ایران، تا بوده همین بوده.» از قضا بزرگوار مذکور کلی ناراحت شد که: «ازت انتظار داشتم به عنوان کاریکاتوریست عمیق‌تر تحلیل کنی! مگه نمی‌بینی رسانه‌های خود آمریکام دارن ترامپو می‌زنن؟! ...»
از همین تریبون خدمت همه‌ی بزرگوارانی که جنگ زرگری عروسکای فرنگیو باور کرده‌ن و فکر نمی‌کنن که این همه بازی برای جلب رضایت مجدد مردم به سمت دموکراتها و رأی آوردن کلینتونه؛ عرض کنم که: «در هر حال که برا حکومت ما فرقی نمی‌کنه اون اصطبل سیاه (کاخ اصطلاحاً سفید) رو خر تصاحب می‌کنه یا فیل؛ ولی ...
عمممممممممممراً اگه هیلاری رأی نیاره! ...
ببین و تعریف کن!»

پاورقی: یکی از کارایی که توش ترامپ هم هستو به زودی می‌ذارم تا هم جنسمون جور شده باشه هم «مُهری باشد بر دهان بددلان»!
تمت