وقتی اوباما گفت جاده‌ی حمله به ایران را برای دولت بعدی هموارتر کردیم، شاید خنده‌دار به نظر می‌رسید؛ اما حالا برای همه روشن‌تر شده که وعده‌ی ترامپ برای پاره کردن برجام جز لفاظی نبوده و آمریکا مجبوره برای پیشبرد منافع خودش، برخی امتیازات دقیقه نودی بده تا دوباره دولت سازشکار روی کار بیاد. این هم از تمدید تعلیق تحریم‌ها و کمک ترامپ به تدبیریون!